SEG

ZŁOTA STRONA EMITENTA jest dziesiątą edycją konkursu organizowanego przez Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych, którego celem jest wyłonienie najlepszej strony internetowej spółki giełdowej.

Aktualności

Rozpoczęcie I etapu Konkursu ZSE X

Poniedziałek, 05.09.2016

 

To już dziesiąta edycja Konkursu!
 
W tym roku zostaną przeanalizowane strony internetowe 889 spółek notowanych na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych ( w tym na rynku NewConnect).
 
W I etapie (5 września 2016 - 3 lutego 2017) strony internetowe spółek giełdowych zostaną przeanalizowane według opublikowanych w czerwcu kryteriów (www.zse.seg.org.pl), które pozwolą na ocenę  jakości komunikacji z inwestorem za pośrednictwem internetu, zawartości informacyjnej oraz użyteczności serwisu.
 
W II etapie Konkursu, który rozpoczyna się 13 lutego 2017 roku, witryny zostaną poddane ocenie jury, składającego się ze specjalistów w dziewięciu dziedzinach. Głównymi kryteriami oceny będą: jasność komunikatu, zawartość informacyjna; komunikacja z inwestorem; innowacyjność komunikacji; intuicyjność, ergonomia, zgodność z regułami nawigacji; poprawność zastosowanych technologii; estetyka strony; opinia inwestorów indywidualnych; opinia inwestorów instytucjonalnych; opinia inwestora zagranicznego.
 
Wyniki II etapu przedstawione zostaną w dniu 24 kwietnia 2017 roku, a rozstrzygnięcie Konkursu ogłoszone zostanie podczas IX Kongresu Relacji Inwestorskich Spółek Giełdowych SEG.
 
Regulamin Konkursu, harmonogram oraz szczegółowe informacje dotyczące Złotej Strony Emitenta IX są dostępne na stronie internetowej www.zse.seg.org.pl.

 

Życzymy powodzenia!