SEG

ZŁOTA STRONA EMITENTA jest dziesiątą edycją konkursu organizowanego przez Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych, którego celem jest wyłonienie najlepszej strony internetowej spółki giełdowej.

Aktualności

X Edycja Konkursu ZSE

Poniedziałek, 13.06.2016

I etap Konkursu rozpocznie się 5 września. Na tym etapie witryny zostaną sprawdzone według kryteriów obejmujących komunikację z inwestorem, zawartość informacyjną oraz użyteczność serwisu. Na II etapie strony zostaną przeanalizowane nie tylko pod kątem zawartości, ale przede wszystkim jakości zawartych informacji, formy ich prezentacji oraz aspektów technologiczno-funkcjonalnych. W III etapie członkowie Kapituły przeanalizują strony internetowe wszystkich nominatów i wybiorą 5 laureatów Konkursu ZSE.

 

Celem Konkursu jest wyłonienie najlepszej strony internetowej spółki giełdowej. Podobnie, jak w latach ubiegłych, w Konkursie zostaną przeanalizowane strony internetowe wszystkich spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Aby umożliwić Państwu jak najlepsze przygotowanie się do Konkursu, na stronie www.zse.seg.org.pl zamieszczone są kryteria, harmonogram oraz regulamin.