X Edycja Konkursu 2016

 MK ZSE IX 2015

Szanowni Państwo,

Miło mi poinformować, iż Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych rozpoczyna kolejną, jubileuszową edycję Konkursu Złota Strona Emitenta. Jest to już dziesiąta edycja, która pozwoli na wyłonienie najlepszych witryn internetowych spółek giełdowych.

Podobnie jak w latach ubiegłych wszystkie spółki notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie będą poddawane analizie na I etapie, na którym zostaną sprawdzone według kryteriów obejmujących komunikację z inwestorem, zawartość informacyjną oraz użyteczność serwisu. Na II etapie natomiast ocena należeć będzie do Jurorów, którzy analizować będą stronę nie tylko pod kątem jej zawartości ale przede wszystkim jakości zawartych informacji, formy ich prezentacji oraz aspektów technologiczno-funkcjonalnych. Dodatkowo każda ze spółek będzie mogła nieodpłatnie otrzymać ekspertyzę wskazującą indywidualny rezultat na tle pozostałych emitentów zarówno po I jak i po II etapie w wyznaczonych terminach. Na III etapie analizy nominowanych spółek dokona Kapituła Konkursu. Do udziału w pracach Kapituły zostały zaproszone nie tylko znane osobistości z rynku kapitałowego, ale i najbardziej uznani fachowcy w takich dziedzinach jak grafika, komunikacja marketingowa, dziennikarstwo, ekonomia czy relacje inwestorskie.

Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych, jako organizacja ekspercka, dąży do szerzenia i wymiany wiedzy umożliwiającej rozwój rynku kapitałowego oraz wspiera działania służące lepszej komunikacji z inwestorami i innymi uczestnikami obrotu giełdowego. W związku z powyższym, dokładamy wszelkich starań, aby Konkurs promował strony internetowe, jako przyjazne i efektywne formy komunikowania się pomiędzy spółkami a inwestorami i akcjonariuszami.

Wierzę, że kolejna edycja Konkursu Złota Strona Emitenta spotka się z równie dużym zainteresowaniem jak w latach ubiegłych. Kryteria Konkursu publikowane są na kilka miesięcy przed rozpoczęciem oceny, tak aby umożliwić Państwu dokonanie pożądanych zmian odnośnie prowadzonych serwisów internetowych. Wierzę, że czas ten zostanie przez emitentów właściwie wykorzystany, a wysiłek związany z modyfikacją stron internetowych przełoży się na zwiększenie zainteresowania inwestorów Państwa spółką.

 

Zapraszam do czynnego udziału!

 

dr Mirosław Kachniewski

Prezes Zarządu

Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych

 

Broszura X Edycji Konkursu Złota Strona Emitenta

pobierz